Helligaandskirken midt på Strøget i København.

Cantarelle har hatt en fin tur til København, og førstkommende fredag 17.09 framføres samme program i Ringsaker kirke klokka 1900.
En noe mer privat omtale av turen tar form her.
Men vi håper noen av våre sambygdinger også vil høre programmet vi tok med oss til København. Vi sang Eva Ugaldes Ave Maris Stella, Ave Maria og Miserere, og deretter Messe i G dur av Schubert – tilrettelagt for kvinnestemmer.
I Ringsaker vil også Anna Sundström Otervik ha en liten soloavdeling.
Programbilletter ved inngangen kr 150

Reklamer